FRA LEVERANDØR
TIL SIKKERHETSPARTNER

OX-ON A/S ble etablert som leverandørvirksomhet under beskjedne forhold i 1983. Produktsortimentet var først og fremst basert på et utvalg av arbeidshansker og forbruksvarer. I dag er OX-ON A/S en av Danmarks største totalleverandører av løsninger til personlig sikkerhet.

 

BEHOV FOR VITEN OG SPESIALISERING
 

I begynnelsen av 1980-årene var det behov for nye kvalitetsprodukter innenfor personlig sikkerhet på det danske marked. Det viste seg samtidig å være et stort behov for praktisk viten om sikkerhet, produktanvendelse og arbeidsmiljø. På denne bakgrunnen startet OX-ON A/S (tidligere Sækko Industri A/S) en målrettet spesialisering i sikkerhetsutstyr med det målet å bli blant landets førende totalleverandører.

OX-ON A/S - Headquarter Denmark

ALLE TYPER SIKKERHETSPRODUKTER
 

Gjennom årene har OX-ON A/S utviklet et meget bredt sortiment i sikkerhetsutstyr og forbruksvarer. Det gjelder f.eks. arbeidshansker til et stort antall bransjer og spesialformål samt åndedrettsvern. OX-ON A/S har også et omfattende program innenfor hørselvern, hodevern og ansiktsvern samt sikkerhetsfottøy, fallsikring og beskyttelsesdrakter. Derutover markedsfører virksomheten førstehjelpsutstyr, sikkerhetsskilt og forbruksvarer.

INTERNASJONALE KVALITETSMERKER
 

OX-ON A/S markedsfører kvalitetsprodukter fra førende produsenter verden over, men virksomheten utvikler selv nye produkter og løsninger under brandet OX-ON. OX-ONs produkter har oppnådd internasjonal anerkjennelse som et kvalitetsmerke innen personlige sikkerhetsprodukter.

DEL AV ET DANSK KONSERN
 

OX-ON A/S sysselsetter 40 medarbeidere i Danmark og i Sverige. Dessuten har vi eget datterselskap i Braunschweig i Tyskland med 10 medarbeidere, som understøtter den voksende eksporten, ikke bare til Tyskland, men også til Østerrike og Holland. OX-ON A/S er en del av Abena-konsernet, som beskjeftiger 1.600 medarbeidere i 20 land.

Sweden,Finland,England,Denmark
se,fi,gb,dk