• Detaljsortiment
  • Tilbehør t/halv- og helmasker
  • Motoriserte åndedrettsvern
  • Partikellfiltre t/halv- og helmasker
  • Kombinasjonsfilter
  • Tilbehør t/motoriserte åndedrettsvern
  • Filtre t/motoriserte åndedrettsvern
  • Filtre t/organiske damper
  • Engangs støvmasker
  • Trykkluftdrevet åndedrettsvern

3M ABEK1 Multifilter
311.64

1 sett ABEK1 multifiltre beskytter mot organiske, uorganiske damper samt sure gasser og ammoniakk. Sett med 2 stk. Godkjenning: EN 14387

Les mer Tilføy vareliste

3M filter 6055 dr refill
311.59

A2 refill filter til halv- og helmasker med fatning. Benyttes til 3M masker i 6000/7500 serien. Sett med 2 stk. Godkjenning: EN 141

Les mer Tilføy vareliste

3M Partikkelfilter P3
311.50

3M partikkelfilter med bajonettlås, P3 R, passer til alle halv- og helmasker i 6000 og 7000 serien. Dette filteret er særlig velegnet til bruk i svært støvbelastede områder. Filterets kompakte design gjør det velegnet til bruk under trange arbeidsforhold. Det beskyttende dekselet beskytter filteret mot gnister, vannsprut osv. Dessuten fungerer dekselet som et grovstøvfilter som forlenger dette P3-filterets levetid. Svært lav innåndingsmotstand.

Les mer Tilføy vareliste

3M partikkelfilter P3 refill
311.58

FFP3 refill partikkelfilter til halv- og helmasker sett med 2 stk. Godkjenning: EN 143

Les mer Tilføy vareliste

Dräger Abek1Hg/P3D filtersett
314.81

Aktivkullfilter til beskyttelse mot organiske og uorganiske damper samt sure gasser, ammoniakk og partikler. Dolomit-testet. Sett med 2 stk. Benyttes til: X-plore 3300, 3500 og 5500 Godkjenning: EN 141

Les mer Tilføy vareliste

Dräger P3 Filter T/Xplore4790
314.15

partikkelfilter P3. Passer til X-plore 4390 og 4790. Innhold pr. boks: 5 stk.

Les mer Tilføy vareliste

filtersett OX-ON Filterset Comfort P3
321.11

Les mer Tilføy vareliste

Filtre Abek1+P2 t/327.80i blister
327.82

Gas(halv)masken er designet til Maximask 2000 filter systemet. Gas og støv filtrene bruker for-filteruter og for-filterbetrek som kan bestilles uafhengigt av masken. Gasmaske og filter er ikke beregnet til bruk ved brannslukking eller bruk ner åtrebein ild eller smeltet metall hvor antending av filter kan resultere i utvikling av giftige dampe. Gas og P2 for-filter kan brukes som et kombinasjonsfilter.

Les mer Tilføy vareliste

Maske Dräger X-plore pure filter P3R
314.70

Dräger X-plore P3 partikkelfilter mot faste og væskeformige partikler (samt sure gasser under grænseværdi). Benyttes til: X-plore 3300, 3500 og 5500. Godkjenning: EN 143

Les mer Tilføy vareliste

Maske Halvmaske m/A1P2 filtre i blis
327.80

Gass(halv)masken er designet til Maximask 2000 filter systemet. Gass- og støvfiltrene bruker for-filterruter og for-filterbetrekk som kan bestilles uavhengig av masken. Gassmaske og filter er ikke beregnet til bruk ved brannslukking eller bruk nær åpen ild eller smeltet metall, hvor antenning av filter kan resultere i utvikling av giftige damper. Gass og P2 for-filter kan brukes som et kombinasjonsfilter.

Les mer Tilføy vareliste
Sweden,Finland,England,Denmark
se,fi,gb,dk