Honeywell A2 gassfilter
1785010

Honeywell A2 gassfilter. Til organiske gasser og damper med kokepunkt over 65 grader Celsius f.eks. ethanol, toluen, m.m. Godkjenning: EN 141

Les mer Tilføy vareliste

Honeywell filter RD40 A2P3R DR
1783010

A2P3 Kombinasjonsfilter. Leveres i plastboks. Benyttes til: Compact Air turbo enhet. Med DIN-gjenge.

Les mer Tilføy vareliste

Honeywell kombifilter ABEK2P3
1784000

Honeywell Kombi Filter A2B2E2 K2P3 R D Aktivkullfilter til beskyttelse mot organiske og uorganiske damper, samt sure gasser, ammoniakk og partikler. Dolomit-testet. Benyttes til: Compact Air Turbo enhet. Godkjenning: EN 141

Les mer Tilføy vareliste

Honeywell RD40 plastic filter P3
1786000

Filtrerende P3 filter som kan brukes ved faste partikler og flytende aerosoler med middel til høy giftighet. Kan brukes som FFP2 samt arbeid med partikkel-aerosoler fra sement, kalk, gjødsel, asbest, kaustisk soda, sveiserøyk, bakterier, soppespore, vira. Godkjenning: EN 143.

Les mer Tilføy vareliste
Sweden,Finland,England,Denmark
se,fi,gb,dk