OVERSIKT OVER
LOVGIVNINGEN
 

Alle personlige vernemidler skal være godkjent i henhold til EU-direktiv 89/686 EEC, og herutover finnes så en rekke EN-normer, som skal oppfylles i ulike brukssituasjoner. Nedenstående liste angir de vesentligste og mest alminnelig brukte normer innen de forskjellige områder. OX-ON A/S hjelper deg med at overholde lovgivningen og passe på deg selv. 

 

ÅNDEDRETTSVERN


EN 136         Helmasker
EN 139         Friskluftforsynt åndedrettsvern
EN 140         Halvmasker
EN 141         Gassfiltre og kombinasjonsfiltre
EN 143         Partikkelfiltre
EN 146         Motordrevet åndedrettsvern med hjelm / hette
EN 147         Åndedrettsvern med turboenhet
EN 149         Filtrerende ansiktsmasker
EN 270         Trykkluftforsynt hette / visir 

ANSIKTS- OG ØYEVERN


EN 166         Øyebeskyttelse, krav til beskyttelse
EN 167         Øyebeskyttelse, krav til optiske egenskaper
EN 169         Øyebeskyttelse, DIN-krav
EN 175         Øye- og ansiktsbeskyttelse ved sveisning
EN 379         Øyebeskyttelse ved sveisning med DIN-glass 

FALLSIKRING


EN 341         Nedfiringsutstyr
EN 353         Glisystem
EN 354         Line
EN 355         Falldemper
EN 358         Støttebelte
EN 361         Sele
EN 362         Forbindelsesledd
EN 363         Fallsikringssystemer
EN 364         Avprøvningsmetoder
EN 365         Bruksanvisning og merkning 

BEKLEDNING


EN 369         Kjemikalie påvirkning - erstattet av: EN ISO 6529:2002
EN 374         Kjemikalie påvirkning - hansker
EN 420         Generelle regler
EN 530         Mekaniske egenskaper - slitstyrke
EN 863         Mekaniske egenskaper - punktering
EN ISO 6529:2002        Kjemikalie påvirkning

HODEVERN


EN 397          Sikkerhetshjelmer 

 

ARBEIDS- OG SIKKERHETSFOTTØY


EN 345         Sikkerhetsfottøy med 200 J tåkappe
EN 346         Sikkerhetsfottøy med 100 J tåkappe
EN 347         Arbeidsfottøy uten tåkappe 

HØRSELVERN


EN 352        Hørselvern

FØRSTEHJELP OG SKILTNING


EU direktiv MMD9¾2 EEC godkjenning av øyeskyll som Medical Device Class 1 

ARBEIDSHANDSKER


EN 388         Mekaniske egenskaper - slitstyrke, punktering m.v.
EN 388         Mekaniske egenskaper - gjennomskjæring
EN 388         Statisk elektrisitet
EN 374         Kjemikaliepåvirkning
EN 374         Mikroorganismer
EN 407         Varmepåvirkning
EN 420         Generelle krav
EN 421         Stråling
EN 455         Medisinske engangshansker
EN 511         Kuldepåvirkning
EN 629         Beskyttelseshansker til brannmenn
EN 60903     Hansker av isolerende materialer til arbeide under spenning
EN 10819     Mekaniske vibrasjoner og sjokk. Hånd-arm-vibrasjoner.
EU direktiv 2002/61/EEC vedr. AZO farger
FDA direktiv 21CFR 177.2600 vedr. fødevarer 

Sweden,Finland,England,Denmark
se,fi,gb,dk