VITEN OM
 

DIN PERSONLIGE SIKKERHET

 

OX-ON A/S vil være markedsledende innen innovasjon, design, forarbeidning og materialevalg. Men først og fremst har vi fokus på sikkerhet og en ansvarlig innsats i forhold til miljøet.

Forbrukerne har krav på sikre produkter, som lever opp til europeiske standarder i forhold til arbeids- og miljøforhold i Østen. Kontroll med innholdet av ulovlige kjemikalier er nødvendig, og det er REACH-direktivet fra EU med til å sikre i form av opfølgning fra myndighetene.

OX-ON A/S er medlem av FN’s Global Compact, som bl.a. arbeider for å forbedre produksjonsforhold. Samtidig investerer vi årlig store summer i test og kontroll av sikkerhetsprodukter, som fremstilles i Østen.

REACH

ISO 9001Hanse ControlEN-standard

UVILDIG KONTROLL
GARANTERER SIKKERHET

 

Kontrollen foregår i tett samarbeid med testinstituttet Hanse Control i Hamborg, som er ISO- og EN-sertifisert, og som råder over et av Europas mest modene kontrollaboratorier.

I tett samarbeide med Hanse Control er det utviklet et ”Charge Management System”, som innebærer, at OX-ON-hanskene løpende blir testet for innhold av skadelige stoffer. Derfor har en betydelig del av OX-ON-hanskene et produksjonsnummer, som fungerer som referanse til de enkelte test.

 

OX-ON har
alltid fokusere
på sikkerhet og
du kan spørre
oss om råd

Sweden,Finland,England,Denmark
se,fi,gb,dk