TILSYN OG RÅDGIVNING
 

Alle personlige vernemidler skal være godkjent i henhold til EU-direktivet 89/686 EEC. Det er med til å gi deg sikkerhet, fordi det innebærer felles EU-regler for test og godkjenning av alle verneprodukter. Tidligere hadde hvert land egne regler for test og godkjenning, og det kunne være vanskelig å navigere i.
Det finnes selvklart ulike krav til forskjellige produkter, men felles er bl.a., at CE-standarden skal fremgå av produktet, og at det skal følge med en bruksveiledning. Hold øye med dette, uansett om du skal kjøpe arbeidshansker, beskyttelsesdrakter, sikkerhetssko, øyevern, masker og åndedrettsvern, fallsikring, hodevern (hjelmer) eller annet sikkerhetsutstyr. Her kan du lese mer om EU-direktivet.

 

HER KAN DU FINNE RÅD OG VEILEDING


Det er en stripe myndigheter og organisasjoner, som sørger for å teste og utvikle produktene og for å levere rådgivning om arbeidsmiljø, miljø, sunnhet og så videre. Les mere nedenfor:

BST FORENINGEN


Arbejdsmiljørådgiverne - BST Foreningen er brancheforeningen for autoriserede arbejdsmiljørådgivere, bedriftssundhedstjenester og andre arbejdsmiljøkonsulenter.


www.bstforeningen.dk

SATRA


SATRA Technology Centre, som har mer enn 85 års erfaring, er verdens førende organisasjon i forhold til Research and Development innen for forbruksvarer.


www.satra.co.uk

EUROP. ARBEJDSMILJØAGENTUR


Dette unikke onlinenetværk med over 30 arbejdsmiljø-websteder er den hurtigste og mest effektive adgang til aktuelle og kvalitetssikrede oplysninger om arbejdsmiljøspørgsmål fra hele verden. Det giver øjeblikkelig adgang til en stadig voksende mængde informationer om nøglespørgsmål, såsom love og andre retsforskrifter, god arbejdsmiljøpraksis, forskning, statistikker og publikationer.


osha.europa.eu/da/front-page

GTS - TEKNOLOGIPORTALEN


GTS er en sammenslutning af Danmarks ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter – GTS-virksomhederne. De selvejende GTS-virksomheder er unikke på grund af deres tætte tilknytning til dansk erhvervsliv og førende forskningsmiljøer i ind- og udland. Med en samlet årlig omsætning på 2,25 mia. kr. og ca. 3.000 højt kvalificerede medarbejdere udgør GTS-virksomhederne samlet set et af Danmarks største rådgivningsmiljøer. En af de ni GTS'er er Dansk Standard, som bl.a. udgiver diverse EN normer: www.ds.dk


www.teknologiportalen.dk

BRANCHEFORENINGEN BPA


OX-ON A/S er aktiv medlem af brancheforeningen BPA. Den blev i 1981 stiftet ud fra ønsket om at give brugerne den bedst mulige vejledning, når det gælder personlige værnemidler. BPA's ca. 35 medlemmer udgør hovedparten af de mest velrenommerede virksomheder i Danmark indenfor personligt arbejdsmiljø.


www.bpa-dk.dk

OPPLYSNINGER OM SPESIFIKKE REGLER


I OX-ON A/S følger vi løpende utviklingen i forhold til arbeidsmiljø, sikkerhet og effektive personlige vernemmidler. Vi kjenner lovgivningen bak alle former for sikkerhetsprodukter:

AMI


AMI er et sektorforskningsinstitut under Beskæftigelsesministeriet. AMI skal medvirke til at skabe et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet. AMI er også et nationalt center for arbejdsmiljøforskning. Det betyder, at instituttet udfører strategisk forskning og medvirker til at sikre den størst mulige koordinering af dansk arbejdsmiljøforskning. Desuden skal AMI overvåge den internationale arbejdsmiljøforskning og miljøudviklingen i ind- og udland.


www.ami.dk

ARBEJDSTILSYNET


Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Arbejdstilsynets formål er at medvirke til at skabe et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser ved at føre tilsyn med virksomhederne, udarbejde regler om arbejdsmiljøforhold og udgive information om arbejdsmiljø.


www.at.dk

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅD (BAR)


Der findes i alt 11 såkaldte BrancheArbejdsmiljøRåd (BAR), som udgiver diverse informationsmaterialer om arbejdsmiljø i de respektive brancher.


www.bar-web.dk

Sweden,Finland,England,Denmark
se,fi,gb,dk