KROM-6 I SKINN
 

Det danske Folketinget har vedtatt et forbud mot Krom VI, som trer i kraft 1. mai 2015

SUNNHETSSKADELIG MED
KROM-6 I LÆRPRODUKTER


Adskillige europeiske miljørapporter og tests har dokumentert, at en ganske stor del av de skinnproduktene, som er på markedet, inneholder Krom VI.

Og Folketingets beslutning er også basert på en miljørapport, hvor en test av et stort antall skinnsko viste, at over halvparten av skoene hadde et for høyt innhold av Krom VI.

De tyske myndigheter har i mange år hatt fokus på Krom VI i skinn, men erfaringene derfra viser, at lovgivningen ikke har ført til en løsning av den tekniske utfordringen.

Og konsekvensen har bl.a. vært at de fleste Gjør-det-selv kjeder har tatt arbeidshansker av lær ut av sortimentet, og erstattet dem med hansker i andre materialer.

Råhuder er et naturprodukt, som uten konservering raskt vil bli nedbrutt. Minst 80% av alle huder kromgarves, fordi det uten sammenligning gir det beste resultatet – både når det gjelder styrke, holdbarhet og pris.

Det brukes ikke Krom VI til garving av lær, men derimot Krom III

Med unntagk av kromallergikere, som helt bør unngå hudkontakt med kromgarvet lær, så anses Krom III ikke for å være sunnhetsskadelig. Men via en ukjent kemisk prosess kan Krom III forandres til Krom VI, som myndighetene vurderer utgjør en sunnhetsrisiko.

Lovgivningen tar utgangspunkt i, at det i garveprosessen er mulig å hindre utvikling av Krom VI.

Det forutsetter dog, at hele garveprosessen foregår i et lukket og kontrollert miljø, men det er ikke tilfellet for hovedparten av skinn på verdensmarkedet.

 

 

 

 

EN KONTROLLTEST ER INGEN SIKKERHET


Mange land har innført strenge miljømessige krav til garverier – også i Kina, som er et av de landene, der det forarbeides mange skinnvarer.

Det har medført at garveriene importerer en stigende andel av huder som Wet Blue – dvs. semi-finishet lær fra andre land, som stiller mindre miljøkrav.

Det betyr at en stor andel av ikke-ferdigbehandlet lær krysser grenser, og dermed er prosessen ikke lukket og kontrollert.

En annen stor utfordring er, at den prosessen som lager om Krom III til Krom VI kan skje lang tid etter at skinnet er garvet.

Det betyr at en test, som utføres kort tid etter garvingen, og som viser at grensen

(3mg/kilo) er overholdt, ikke er en reell sikkerhet.

Tvertimot tyder alt på, at sannsynligheten for at læret har et høyere innhold av Krom VI enn det tillatte, økes i takt med tidsforløpet etter garvningen.

Vurderingen er, at det formentlig skyldes påvirkninger av lys, temperaturendringer eller endret luftfuktighet.

OX-ON ELIMINRER KJEMIKALIER I
SAMARBEID MED HANSE CONTROL


OX-ON kjennskap til området er basert på et mangeårig samarbeid med Hanse Control i Hamborg – et av Tysklands største og mest velrenommerte testlaboratorier, som samtidig har stor knowhow på skinnområdet.

Via et omfattende testprogram, som Hanse Control utfører for Sækko Industri, er det lykkedes å få avdekket og eliminert de kjemikaliene, som står på REACH listen samt i sikkerhetsstandardene for de enkelte produktgrupper.

Men et unntak er kromgarvede arbeidshansker i lær, som det av ovennevnte årsaker ikke er mulig å stille garantier for.

Derfor anbefaler vi å bruke alternativer til kromgarvede lærhansker bl.a. hansker av kunstlær og andre syntetiske hansker. Kromfri garvede skinnhansker er også en mulighet, men de har dog mindre slitstyrke enn kromgarvede hansker.

Til sveisning og annen form beskyttelse mot varme eller gløder, hvor kromgarvede skinnhansker kan være det optimale, anbefales det å anvende hansker med innvendig fôr, så direkte kontakt med skinnet unngås.

Ved finsveisning (TIG) der det typisk anvendes skinnhansker uten fôr, kan en tynn hanske av bomull under skinnhansken hindre direkte kontakt.

Sweden,Finland,England,Denmark
se,fi,gb,dk