KJEMIKALIEGUIDE
 

En kjemikalieguide angir typisk gjennombruddstiden for en rekke kjemikalier, som man har testet hanskene for, jevnfør EN 374. Man skal være oppmerksom på:

 

  • At gjennombruddstiden beregnes fra hanskens første berøring med et kjemikalie, idet nedbrytning av et materiale forsetter, selv om hansken ikke er i bruk.

  • At en test av flere separate kjemikalier ikke nødvendigvis sier noe om gjennombruddstiden for en blanding av samme kjemikalier.
     

  • At trykk, temperatur og mengder kan ha vesentlig innflytelse på gjennombruddstiden.
Best® Manufacturing har gjennom 50 år vært en av de førende innenfor hanskeprodukter. Virksomheten er leverandør til kjente produkter som Nitty Gritty®, Black Knight® og N-DEX®.

På Best's hjemmeside finnes bl.a. en omfattende guide til hvilke hansker, dsom bør anvendes i forbindelse med arbeid med kjemikalier: www.chemrest.com

 

Sweden,Finland,England,Denmark
se,fi,gb,dk