REACH - EU'S NYE
KJEMIKALIELOVGIVNING

REACH er EU’s nye samlede kjemikalielovgivning.
Det står for registrering, evaluering, autorisering av kjemikalier.

HVAD ER REACH?

Målet med REACH er å gi bedre beskyttelse av såvel sunnheten som miljøet. Det skal foregå via bedre og tidligere identifikasjon av kjemiske stoffers iboende egenskaper. Fordelene ved REACH-systemet vil komme gradvist, etterhvert som flere og flere stoffer innrulles i REACH.

REACH ble innført i 2007, og omfatter registrering og kontroll av en rekke stoffer som anses for å være skadelige.


KANDIDATLISTEN

Som en del av REACH-systemet har virksomheter plikt til å opplyse kunder og forbrukere om, hvorvidt deres produkter inneholder særlig problematiske stoffer, dvs. stoffer på den såkalte kandidatlisten. Når et stoff fra kandidatlisten blir oppført på godkjenningsordningen, skal de virksomheter, som fortsatt ønsker å produsere eller benytte stoffet, søke godkjenning. Og etterfølgende skal den, som bringer produktet på markedet sikre, at det informeres down stream.

Kandidatlisten kalles også SVHC-listen (SVHC = substances of very high consern). Listen inneholder bl.a.  Ftalater (PVC-bløtgjører) som innen personlige vernemmidler kan være en særlig utfordring i forhold lavprisvarer som PVC hansker, PVC dotter på hansker samt fottøy av PVC.


LOVEN I PRAKSIS

Opplysningsplikten betyr at alle ledd i forsyningskjeden skal informeres, dersom et produkt inneholder kjemikalier fra Reach listen.

Dvs. anvendes et slikt produkt i en virksomhet skal ledelsen sikre at medarbeidene informeres, og selgeren i en forretning skal alltid opplyse kunden, som kjøper produktet. 

 

OX-ON SKABER NYE 
OG RENERE PRODUKTER

I erkjenning av at det er vanskelig å sikre at informasjonen når ut til det siste og viktigste leddet – brukeren, har Sækko Industri satt det målet ikke å levere produkter som inneholder kjemikalier fra REACH listen.

Det har hatt forskellige konsekvenser, ikke minst fordi det er sammenheng mellom pris og produktsikkerhet.


EKSEMPLER:

  • Røde PVC hansker er utgått, fordi de har et høyt innhold av Ftalater fra REACH listen. De er erstattet av grønne PVC hansker, som er sikre i forhold til REACH.
     
  • PVC støvler og PVC regntøy er tatt ut av sortimentet, og her har det ikke vært muligt å finne erstatninger på et tilsvarende prisnivå.
     
  • PVC i strkikhansker med dotter, og havehansker er erstattet med en type, som er sikker i forhold til REACH.
     

Det er umulig å se eller merke hvilken type Ftalat som er brukt i et produkt, og holdbarheten forbedres ikke ved å anvende  godkjente Ftalater. De følgende prisstigninger skal derfor utelukkende vurderes i forhold til, at alle eksperter er enige om, at Ftalatene på REACH listen er særdeles skadelige.


Kontakt oss på tlf. 74 31 18 88 – hvis du har spørsmål.
 

Med vennlig hilsen
OX-ON A/S

Sweden,Finland,England,Denmark
se,fi,gb,dk