KJEMIKALIER I
ARBEIDSHANDSKER

Det har i de senere årene kommet mer fokus på sikkerhet og beskyttelse, når det gjelder bruken av produkter, som kommer i kontakt med huden. Derfor velger vi hos OX-ON å åpne for dialogen rundt noen av de problemstillinger, som knytter seg til problematikken. 

INNHOLD AV KJEMIKALIER
I ARBEIDSHANDSKER

Mange arbeidshansker er fremstilt av kunstfibre, dvs. kjemikalier. Fra EU's side økes oppmerksomheten rundt forbrukerbeskyttelse og de lovmessige kravene til innhold av skadelige stoffer – og det gjelder også for arbeidshansker.

I tekstiler og lær retter oppmerksomheten seg bl.a. mod Azo farver, Ftalater, krom og fyllstoffer som f.eks. PAH/PAK.

Derutover har kravene til barneartikler som f.eks. barnehansker for nylig blitt innskjerpet og ved myndighetskontroll er det viktig, at det kan fremvises dokumentasjon på, at produktet er testet og godkjent.     

Hos OX-ON er vi bevisst om vårt sosiale ansvar. For å kunne tilby sikre produkter har vi etablert et tett samarbeid med det akkrediterte testinstituttet Hanse Control, hvor man utfører intensive tests og kontroller, som sikrer at OX-ON arbeidshansker ikke inneholder skadelige stoffer.

Samarbeidet har vist seg å være en nødvendighet, fordi det gir et klart bilde av sammenhengen mellom de billigste råvarer og større risiko for innhold av skadelige kjemikalier mv.

Det er via vår skarpe kontroll lykkedes oss å eliminere denne risiko, uten at varene av den grunn er blitt merkbart dyrere. Vi står dog stadig med en enkelt uløst utfordring - en utfordring for alle som importerer produkter i lær.


KROM-6 I LÆDER

For å konservere lær anvender garverier Krom3 – som anses for å være ufarlig.

Men via en ukjent kemisk prosess kan krom3 forandres til krom6, som bl.a. står på REACH listen over skadelige stoffer. Forandringen skjer typisk lang tid etter at garvingen har funnet sted og menes å kunne begrunnes med, at læret etter utpakning utsettes for ytre påvirkninger av lys, temperaturendringer eller endret luftfuktighet.

Denne teorien understøttes av både kjemikere og skinneksperter, og er årsaken til, at det i løpet av de sidste åren har blitt tilbakekalt nesten alle former for lærvarer fra markedet - dessverre ofte til skade for forhandlenes renommé pga. negativ pressedekning.

Hos OX-ON forutser vi en øket kontroll med skadelige stoffer (herunder krom6 i lær) og derfor anbefaler vi å erstatte kromgarvede skinnhansker med enten hansker av kunststoff eller skinnhansker, hvor garveprosessen skjer helt uten bruk av krom, som ved vår OX-ON ECO line kromfri skinnhansker.
 


Med vennlig hilsen
OX-ON A/S

Sweden,Finland,England,Denmark
se,fi,gb,dk