EN ANSVARLIG
SAMARBEIDSPARTNER

OX-ON A/S er en ansvarlig samarbeidspartner for kunder, medarbeidere og leverandører. Målet vårt er å bidra positivt til at mennesker og miljø i forsyningskjeden vår belastes minst mulig av aktivitetene våre.

ANSVARLIG INNKJØP

OX-ON samarbeider med et stort antall leverandører i Europa og Fjernøsten. Det er et samarbeide som bygger på langvarige partnerskaper. Det betyr, at vi har et inngående kjennskap til leverandørene, herunder også hvordan de agerer etisk og miljømessig.


FN GLOBAL COMPACT 

Som medlem av Abena-gruppen er vi tilsluttet FN’s Global Compact, som har til formål å involvere private bedrifter i løsningen av de store sosiale og miljømessige utfordringer, som følger med globaliseringen. FN Global Compact består av 10 prinsipper innenfor bl.a. menneskerettigheter og miljøansvarlighet


ARBEIDSMILJØ OG SIKKERHET

Medarbeiderne er vårt viktigste aktiv, og derfor står et godt og sikkert arbeidsmiljø øverst
på vår dagsorden. Vi arbeider intensivt med å unngå arbeidsulykker og med å fastholde OX-ON som en spennende og attraktiv arbeidsplass

 

Sweden,Finland,England,Denmark
se,fi,gb,dk