OX-ON I KINA, VIETNAM
OG INDIA

DANSK KVALITETSSIKRING

OX-ON A/S har i samarbeid med Abena-gruppen etablert egen Research and Development-avdelinger i Kina, Vietnam og India. Alle aktiviteter styres fra avdelingen i Shanghai, som er under dansk ledelse og beskjeftiger 24 medarbeidere.

Plasseringene tett på produktsjonen sikrer at de asiatiske leverandørene lever opp til våre krav om kvalitet og leveringssikkerhet, og at de agerer korrekt i forhold til FN Global Compacts 10 prinsipper, som bl.a. omfatter menneskerettigheter og miljøansvarlighet.

 

Sweden,Finland,England,Denmark
se,fi,gb,dk